Измиване на фасади, прозорци, дограми, огледала, търговски витрини и др.

Услугата се извършва с професионални почистващи средства и препарати, с помощта на които бързо и ефикасно се отстраняват мазни отпечатъци от пръсти, насекоми и емисии.

Бързото изсъхване и образуването на предпазен филм върху стъклото гарантират блясъка и бавното им замърсяване.

Измиване на фасади, прозорци, дограми и др.

floor

floor

floor