Прахосмукиране на подови настилки

 

Услугата се извършва посредством професионални прахосмукачки с помощта на които бързо и ефикасно се отстраняват попадналите върху подовата настилка дребни боклуци и прах.

Прахосмукиране на подови настилки
floor