Импрегниране на подови настилки и фасади

Импрегнирането се прилага при всички естествени материали. Нансянето на импрегнант не променя вида на материала, той попива в тях и така ги запазва от възможното вредно влияние на атмосферните условия.

Импрегниране на подови настилки и фасади

floor

floor