Училище за /не/ професионалисти

Дейли Клийн се грижи да ставате все по-добри и успешни в почистването в три стъпки:

Прецизна диагностика – изясняване на място на вашите проблеми в почистването и изготвяне на план за тяхното решаване.

Тренинг Дейли Клийн – специализирано обучение за принципите и техниките на почистване в две направления – теория и практика.

Мониторинг и менторство – проследяване и наставничество върху вашата самостоятелна почистваща дейност до затвърждаване  на постигнатите резултати.

Ние с готовност посрещаме вашите нужди и изпълняваме вашите цели. Предлагаме ви това, което правим всеки ден и знаем, че работи. С адекватна помощ от наша страна, вашата силна воля да успеете и времето, отделено за обучение е това, което ще ви направи повече от професионалисти.

Нашето обучение и консултантска дейност ви гарантира превенция на всички важни звена, свързани с  нормалното протичане на работния процес, като ви осигурява:

- организация на работа, пряко съобразена със специфичните изисквания на обекта;
- правилно отношение и мотивация на почистващия екип;
- професионална практическа подготовка за всеки детайл в работата;

Нашите нови услуги ви помагат:

- да усъвършенствате управлението на почистващия процес;
- да редуцирате  грешките в работата;
- да повишите ефективността на почистването;
- да предотвратите текучеството;
- категорично да подобрите хигиенното състояние на вашия обект и да го запазите на това ниво;

Всичко това от своя страна рефлектира положително върху стандарта и конкурентоспособността на вашата фирма.

С Дейли Клийн почистването е лесно и приятно!